Cookies

De gemeente Sint-Genesius-Rode, met zetel te Dorpsstraat 46 te 1640 Sint-Genesius-Rode (“wij” of “ons”) maakt gebruik van cookies.

Door gebruik te maken van de websites-/mobiele applicaties van de gemeente gaat elke bezoeker akkoord met het gebruik van noodzakelijke cookies én niet-noodzakelijke cookies waarvoor omwille van een specifieke configuratie (o.a. anonimisering IP-adressen), overeenkomstig de toepasselijke regelgeving, geen toestemming vereist is. Voor andere (optionele-) cookies wordt desgevallend uw (vereiste-) toestemming gevraagd bij het openen van de websites-/mobiele applicaties.

Indien u de websites-/mobiele applicaties van de gemeente consulteert, is het aan te raden de technische instellingen voor cookies in te schakelen. Zonder ingeschakelde cookies kan de gemeente geen probleemloos bezoek op de websites-/mobiele applicaties garanderen. Indien u de cookies liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen en-/of uw toestemming in te trekken (zie hieronder).

Wij zijn verantwoordelijk voor dit cookiebeleid, hetgeen van toepassing is op onze (voormelde-) websites-/mobiele applicaties én – waarin wij u duidelijk en eenvoudig uitleggen welke cookies wij gebruiken, waarom wij dat doen én hoe u die cookies kan controleren.

Wat zijn cookies en waarom gebruiken wij ze?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze websites-/mobiele applicaties op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door de websites-/mobiele applicaties.

Via de cookies kunnen er desgevallend-/mogelijks persoonsgegevens (inclusief pseudo-anonieme data-) van u verwerkt worden, die zouden toelaten om u te identificeren. Indien er sprake is van persoonsgegevens zijn ook de principes uit ons privacybeleid van toepassing op de betreffende verwerking van persoonsgegevens via de cookies.

Cookies worden door de gemeente gebruikt om haar websites optima(a)l(er) te laten functioneren én de gebruikservaring ervan te verhogen. In bijzonder, genereert de gemeente via de cookies mogelijks ook (web-)statistieken, teneinde haar diensten-/websites te verbeteren. De gemeente gebruikt de data die zij via de cookies verzamelt, indien nodig ook in het kader van wettelijke (rapportering-)verplichtingen.

Wat zijn uw rechten als bezoeker?

Als bezoeker van onze websites-/mobiele applicaties kunnen (mogelijks-) uw persoonsgegevens worden verwerkt door het gebruik van bepaalde cookies.

In voormeld geval geniet u overeenkomstig de General Data Protection Regulation over welbepaalde rechten (o.a. inzage, rectificatie, wissing, beperking, bezwaar, intrekking van uw toestemmingen gegevensoverdraagbaarheid-), die wij nader hebben omschreven in art. 8 van onze privacyverklaring, die u via volgende link kan raadplegen:
www.sint-genesius-rode.be/nl/privacyverklaring.

Wijzigingen cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze cookieverklaring, zonder u daarvan (apart-) op de hoogte te brengen. Wijzigingen treden direct in werking van zodra deze op onze website(-s) zijn gepubliceerd. Gelet voormelde is het aan te raden om deze cookieverklaring regelmatig te raadplegen, teneinde van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn en, indien u dat wenst, uw instellingen aan te passen. Door gebruik te blijven maken van onze website gaat u akkoord met eventuele wijzigingen van onze cookieverklaring.

Mocht u na het lezen van deze cookieverklaring vragen of opmerkingen hebben rond ons
gebruik van cookies, contacteer dan de webmaster via e-mail (info@sint-genesius-rode.be).